ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಗಣೇಶ

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಎಷ್ಟು ನೆನೆದರು ಮುಗಿಯದು ತಂದೆ
ನಿನ್ನಯ ಗುಣಗಾನ
ಸರ್ವರಲು ನೆಲೆಸಿ ಕಾಪಾಡುತಲಿರುವೆ
ಜಯ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ

 

 ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆಯುತಲಿದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಪಭಯ
ನೂರೆಂಟು ನಾಮದ ಗುರುವೇ
ನೀ ಮುನಿದರೆ ಜಗ ಪ್ರಳಯ
 
 ಸಿದ್ಧಿಗೂಬುದ್ಡಿಗೂ
ಅಧಿನಾಯಕ ನೀನೆ
ಕಷ್ಟಗಳ ತೊಲಗಿಸಿ
ದಾರಿಯ ತೋರೊ ವಿನಾಯಕನೆ
Advertisements

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s