ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಮನೆಯೇ ಮಂದಿರವಾಗಲಿ

ಮನೆಯೇ ಮಂದಿರವಾಗಲಿ
ಮನಸು
 ದೇವರಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ
 ಪ್ರೀತಿಹಾರೈಕೆಗಳೇ
ನನಗೆ
 ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ

 

Advertisements