ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಕನಸಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏಕೆ?

3 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಕನಸಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏಕೆ?
ನೀ ಮನಸಲಿ ಮೂಡಿಹೆ ಏಕೆ?
 ಹೃದಯದ ಭಾರ ನೀಗುತಲಿ
ನೀ ದೂರ ಹೋಗಬಾರದೇಕೆ?

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವು ಅರಳಲು
ಅಡ್ಡಿಗಳೇತಕೆ ಮುಳ್ಳಾದವೊ?
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆಗಳಲಿ
ನನ್ನಯ ಕಣ್ಣು ಗಳೇತಕೆ ಮಂಜಾದವೋ?

ಹೋಗು ಹೋಗು ನೀ
ದೂರ ಹೋಗು
 ಹೃದಯಕೆ ಕಾಣದಂತೆ
ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುಮಂಜಿನ
ಹನಿಯಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗು
ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ನೆನೆಯದಂತೆ
 ಹೃದಯವ ಕೊಂದು ಹೋಗು

ಲೇಖಕ: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

3 thoughts on “ಕನಸಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏಕೆ?

  1. hi

    its realy good.. thank for ur imagination keep writing ever

    xyz

  2. I think…! you 21 yrs old..?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s