ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಅಂಧಕಾರ

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಅಂಧಕಾರವೆಂದರೇನೋ ಎಂದು
ತಿಳಿಯ ಬಯಸಿ ಹುಡುಕುತ ಹೊರಟೆ
ಕಂಡುಕಂಡವರ ಕೇಳಿದೆ
ಬುಕ್ಕುಅಂತರ್ಜಾಲವ ತಡಕಾಡಿದೆ
ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಯಿತು
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು

ಲೇಖಕ: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s