ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಮುನ್ನುಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು
ಓದಿದ್ದೆ ಅಂದು
ಕಥಾಸಂಕಲನವಿದು , ಮಿಗಿಲಾದುದು
ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ
ಬರೆದಿತ್ತು
ಅಚ್ಚರಿಆನಂದ ನನಗೆ
ಒಂದೇ ಸಮನೆ
ಲಘುಬಗನೆ ಓದಿದೆ
ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಅದರಲ್ಲಿ
ಕಥೆ ಹೇಳುವರಾರು
ಯಾರ ಕಥೆ
ಎಂದು ಮಾತ್ರ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಉಳಿದಿದ್ದು
ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವ ಮಾತ್ರ

Advertisements

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s