ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ದೇವರು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ನಾನು ಪುಸ್ತಕ
ಆ ದೇವ ಲೇಖಕ
ಬರೆಯುತ್ತ ಅವನಿಗೆ ದಣಿವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ…
ಅವನು ಬರೆದದ್ದು
ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವುದು
ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ
ಅವನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದ ಎಂದು
ಈಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ

ಅವನು ಬರೆದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು reffer  ಮಾಡಿದರು
ನನ್ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗದಿಂದ
ಗೀಚಿ ಹೋದರು
ನೆನಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸದೆ ಉಳಿದವು
ಕೆಲವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಹಾಳೆಗಳು ಹರಿದವು
ಕೆಲವು ಗೆದ್ದಲಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವಾಯಿತು
ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಕೆದಕಲು
ಬುಕ್ಮಾರ್ಕರ್ಗಳು ಹತ್ತೆಂಟು ಉಂಟು

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ
ಅವನ ಬರವಣಿಗೆ
ಲೇಖನಿಯ ಇಂಕಿನ ಜೋರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿ…
ಬರವಣಿಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ವಿಮರ್ಶೆ- ಟೀಕೆ ಯಾರದೋ?

Advertisements

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s