ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು

Leave a comment

Anche cheetiyalli Kannadigaru

ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು

ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಸರಳವಾದ ಅಂಕಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಲಿ, ಬೆಳೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಹರಡಲಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ,
ರಾಜಣ್ಣ

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s