ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕಗಳು-೨

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

೧. ಇವಳ ನೋಡುತಲಿದ್ದರೆ
 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮಿಷದಂತೆ ತೋರುವವು
ಇವಳು ಅಲಂಕಾರಕೆ ನಿಂತರೆ
ನಿಮಿಷಗಳೆಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುವವು
 
೨. ನಾನು ಸದಾ ಒಂಟಿ ಸಂಚಾರಿ
ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನವಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟರೆ
ಜೇಬಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕತ್ತರಿ
Advertisements

Author: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s