ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ಕನ್ನಡ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು

೧. ಕಹಿ ನೆನಪು ಮರೆಯಾಗಲಿ
ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಚಿರವಾಗಲಿ
ಹೊಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು
ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ
ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿಸಲಿ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Advertisements