ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


1 ಟಿಪ್ಪಣಿ

Kannada SMS-3 (ಕನ್ನಡ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು-3)

1. ಜೀವನದ “ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳಿನ” ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ?
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ?
ಅಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ?
ಅಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ?
ಅಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ

2. ಚಾಣಕ್ಯನ ಮಾತು “ನೀವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಆದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರಬೇಕು”

Advertisements