ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

2010 in review

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 28,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 3 days for that many people to see it.

In 2010, there were 5 new posts, growing the total archive of this blog to 61 posts.

The busiest day of the year was August 24th with 232 views. The most popular post that day was ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು (Kannada Popular Proverbs (Janapriya Gaadegalu)).

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were google.co.in, kn.wordpress.com, thatskannada.oneindia.in, search.conduit.com, and kannadabala.blogspot.com.

Some visitors came searching, mostly for ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು, ಗಾದೆಗಳು, ಕವನಗಳು, ಚುಟುಕಗಳು, and kannada sms.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳು (Kannada Popular Proverbs (Janapriya Gaadegalu)) May 2008
23 comments

2

ಕನ್ನಡ ಏಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು (Kannada SMS) June 2008
51 comments

3

ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕಗಳು July 2008
8 comments

4

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು July 2008
1 comment

5

ಕನ್ನಡ ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ಸು January 2010
2 comments

ಲೇಖಕ: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s