ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾವದ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ
ಉತ್ಸವವಾಗಲಿ
ಜೀವ ತೆರೆಯಲಿ
ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ
ನೋವುಗಳು ಅಳಿದು ಮನಸಲಿ
ಬೆಳಕು ಹರಿಸುವ ಸೂರ್ಯನು ಬರಲಿ
ಮನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಲೇಖಕ: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s