ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಅಪ್ಪು ನೀನಿಲ್ಲದೆ

ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿ
ರಾಜಕುಮಾರನಾದೆ
ಶಿವ ಕಾಣನೆಂದು ಕೈಲಾಸದ ಕಡೆ
ನೀನೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ

ನೀನು ಹೋಗುವ ಸಮಯವಲ್ಲವಿದು
ಆದರೂ ನೀನು ಹೇಳದೆ ಹೋದೆ
ನಿನ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೋವು
ಉಳಿಸಿ ಹೋದೆ…. ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ನೀನು ನನಗೆ….

ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಡೆವೆ ಜೊತೆಗೆ
ಉಸಿರಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನಗೆ
ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ
ನೀನೆಂದು ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿರು

ನಲ್ಮೆಯ ನೋಟದಿ
ಒಲುಮೆಯ ಭಾವದಿ
ಸೆಳೆದೆ ನೀ ನನ್ನನು
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗಿಹೆನು

ನನ್ನ ಭಾವಂತರಂಗದ ಸೆಲೆಯೋ
ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮದ ನೆಲೆಯೋ
ನೀ ನನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದ
ನಿಜ ಸೆಲೆ ನೆಲೆ


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಹೊಸ ಭಾವದ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ
ಉತ್ಸವವಾಗಲಿ
ಜೀವ ತೆರೆಯಲಿ
ಭಾವ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ
ನೋವುಗಳು ಅಳಿದು ಮನಸಲಿ
ಬೆಳಕು ಹರಿಸುವ ಸೂರ್ಯನು ಬರಲಿ
ಮನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಚುಟುಕುಗಳು…..

ಲೇಡೀಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಸ್ಕೂಟಿ, ಕಾರು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಅವನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರ ಗಂಡನ್ನ ಕಂಡರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ…..


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಮಳೆ

ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು

ಬರೆಯಬಾರದೆ ಕವನ ಪ್ರಳಯ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ

ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಿ ಬರೆಯುವ ಕಾಗದವೇ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ

ಮೈ ನೆನೆದು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಹೃದಯರಹಿತ

 

ನೀ ನಡೆವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನಗೆ ಹೂವು ಬಾಡದಿರಲಿ
ಎಂದು ಹರಸಿದ ಹಾಡೊಂದಿತ್ತು
ಸಿನೆಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸ್ಸಿದ್ದು ಅದುವೇ…

ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಕೆ
ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ
ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ
ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮಕೆ

ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರಳು
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕ
ಆದರೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವನ
ವ್ಯರ್ಥ, ದೇಹ ಹೃದಯರಹಿತ…


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ…

ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ

ನೀನು ನನ್ನಂತೆ

ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ

ನಗುಮೊಗದ ಕಣ್ಗಳಂತೆ

 

ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ

ನೀನು ನನ್ನಂತೆ

ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ

ಹೊನ್ನರಥದ ಜೋಡಿ ಚಕ್ರಗಳಂತೆ

 

ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ

ನೀನು ನನ್ನಂತೆ

ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ

ಒಲವಿನೊಳು ಉಲಿವ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ

ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ

ನೀನು ನನ್ನಂತೆ

ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆಯಲ್ಲ

ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೆ ಉಸಿರಿನಂತೆ

 


1 ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಹೊಸದಿದು

ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಎಸೆಯಬೇಡ
ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಕವನ
ಹೊಸದಿದು

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ
ನೀ ನೆನಪಾದೆ

ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ನಡೆದ ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿತು
ಎಸೆಯಬೇಡ ಹೊಸದು ಕವನವಿದು

ನಿನ್ನ ನಗು ಯಾಕೋ
ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಧನಿಸಿತು
ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮರುಕಳಿಸಿತು

ನಿನ್ನ ಮಾತು, ಮೌನ
ನಿನ್ನ ಬೈಗುಳ ಮತ್ತೆ
ಯಾಕೋ ನೆನಪಾಯಿತು

ನಿನ್ನ ರೂಪು, ಲಾವಣ್ಯ
ಕ್ಷಮಿಸು ನೆನಪಾಯಿತು

ಇಂದು ನೀನು ಎದುರಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಯಾಕೋ ನೆನಪಾಯಿತಲ್ಲ

ಕಳುಹಿಸುತಿರುವೆ ಕವನ
ಹಳೆಯದಲ್ಲ ಹೊಸದು
ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ
ಬೇಡವಾದರೆ ಎಸೆದುಬಿಡು…