ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ

ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ
ವಯಸ್ಸಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು
 
ಫ್ಯಾಮಿಲೀ ಮರೆತು
ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಂದಿಗೆ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟೊಕೋಕೆ
ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕೆ
ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ
 
ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹೊ ಕಿವಿಮಾತು
ಬೆಳೆವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜನ ಕಥೆಯೂ
ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋ ರೀತಿಯ
ಹೇಳೋಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು
ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು
 
ಸಾಕಿ-ಸಲುಹಿದ ಕೈಗಳ ಮರೆತಿಹವು
ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ತುತ್ತು ಅಳಿಸಿಹವು
ಚಂಡಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗೆ
ಹೆದರಿ ನಲುಗಿಹವು ಜೀವ
ಸಹಿಸುತಲಿ ಬರಿ ನೋವ
 
ಅವಳ ಪಾಲನೆ ಈಗ ಆಗಬೇಕಿದೆ
ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಅಜ್ಜಿ ಇರಲೆಬೇಕಿದೆ