ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

Ellarigu Ugadi Habbada mattu hosa varshada shubhashayagalu

Ellarigu Ugadi Habbada mattu hosa varshada shubhashayagalu

Advertisements


ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ

ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ
ವಯಸ್ಸಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು
 
ಫ್ಯಾಮಿಲೀ ಮರೆತು
ಫಾರಿನ್ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಂದಿಗೆ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟೊಕೋಕೆ
ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕೆ
ಇರಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ
 
ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹೊ ಕಿವಿಮಾತು
ಬೆಳೆವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜನ ಕಥೆಯೂ
ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋ ರೀತಿಯ
ಹೇಳೋಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು
ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅಜ್ಜಿ ಇರಬೇಕು
 
ಸಾಕಿ-ಸಲುಹಿದ ಕೈಗಳ ಮರೆತಿಹವು
ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ತುತ್ತು ಅಳಿಸಿಹವು
ಚಂಡಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗೆ
ಹೆದರಿ ನಲುಗಿಹವು ಜೀವ
ಸಹಿಸುತಲಿ ಬರಿ ನೋವ
 
ಅವಳ ಪಾಲನೆ ಈಗ ಆಗಬೇಕಿದೆ
ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಅಜ್ಜಿ ಇರಲೆಬೇಕಿದೆ