ಅಭಿಮಾನಿ

ನಾ ನಿಮಗೆ…

ಅಪ್ಪು ನೀನಿಲ್ಲದೆ

ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿ
ರಾಜಕುಮಾರನಾದೆ
ಶಿವ ಕಾಣನೆಂದು ಕೈಲಾಸದ ಕಡೆ
ನೀನೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ

ನೀನು ಹೋಗುವ ಸಮಯವಲ್ಲವಿದು
ಆದರೂ ನೀನು ಹೇಳದೆ ಹೋದೆ
ನಿನ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೋವು
ಉಳಿಸಿ ಹೋದೆ…. ನೀನೆ ರಾಜಕುಮಾರ

ಲೇಖಕ: sundaranadu

Kannada koosina kosambari

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s